Christoffel Plantijn in Cyberspace

Portret Christoffel Plantijn

Portret van Christoffel Plantijn geschilderd in het begin van de 17de eeuw door Pieter Paul Rubens naar een kopie van een portret uitgevoerd te Leiden in 1584 (iPainting door )

Thuis: Anno 1584

Christoffel Plantijn zat aan een houten schrijftafel bij kaarslicht de allereerste drukproeven van het , het verklarende woordenboek van , na te lezen. Het was al laat en hij was vermoeid. Hij wreef zich door de ogen. De letters dansten nog na op zijn netvlies. Hij wreef harder om ze te verdrijven, maar het werd alleen nog maar erger. Ze werden groter, talrijker en kleuriger. Weldra wist hij zich omringd door een nevel van leestekens en letters. Ze namen bezit van hem. Het leek wel of zijn hele lichaam oploste in deze ijle symbolische vormen. Hij voelde zich duizelig. Het was precies of hij werd weggezogen uit zijn eigen tijd.