Christoffel Plantijn in Cyberspace

Biblia Sacra

Titelblad van de Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece & Latine die in opdracht van koning Filips II van Spanje door Christoffel Plantijn werd gedrukt. Klik op de afbeelding voor een adaptatie van een spread in HTML en CSS.

Home: Welkom!

Welkom op mijn website Christoffel Plantijn in Cyberspace. Deze kleine en eenvoudige site gaat over de uitdagingen die gesteld worden door de digitale revolutie waaraan de uitgeverswereld in de toekomst het hoofd zal moeten bieden. Ze biedt een korte introductie tot de verschillen tussen analoge en digitale teksten, tot de voordelen van digitalisering ten opzichte van eerdere pogingen om informatie te verzamelen, te bewaren, te structureren en beschikbaar te stellen, tot de gewijzigde taak van de drukker-uitgever en tot de nadelen van de veranderingen in het boekbedrijf.

De inhoud is grotendeels gebaseerd op de lezing Alle boeken die geschreven zijn. De uitdagingen van het digitale tijdperk van . De inzichten en bevindingen uit deze lezing, hier kernachtig samengevat en geherformuleerd, werden ingebed in een kaderverhaal waarin Christoffel Plantijn in de toekomst reist en met verwondering de hedendaagse ontwikkelingen in het uitgeverslandschap plaatst tegenover die uit zijn eigen tijd.

Het tekstmateriaal voor de website is een aanpassing van een essay dat werd geschreven voor het vak “Multimedia ontwerpen” dat deel uitmaakt van de graduaatsopleiding in de typografie en vormgeving van het . Dank aan docent om de tekst hier te mogen hergebruiken.

Deze website werd evenwel pas later met een simpele teksteditor gebouwd in HTML en vormgegeven met CSS als opdracht voor het vak “Computer- en netwerktechnologie” uit de opleiding Informatie- en bibliotheekwetenschappen aan de .

De eerste drie hoofdstukken van de website zijn verhalend en kunnen het best chronologisch gelezen worden. De laatste vier zijn thematisch en kunnen in gelijk welke volgorde geraadpleegd worden. Veel leesplezier!