Christoffel Plantijn in Cyberspace

flatbed scanner

CanoScan LiDE 500F, een flatbed scanner van Canon op basis van LED-technologie, als symbool voor de vele digitalisatieprojecten die overal ter wereld worden uitgevoerd (eigen foto)

Digitalisering: Mijmeringen

Christoffel Plantijn wist van een aantal ondernemingen in de geschiedenis om al de kennis en informatie in de wereld te verzamelen en te ordenen. In de oudheid was er de bibliotheek van Alexandrië, in de renaissance, zijn eigen tijd, was er de Bibliotheca universalis van , in de verlichting L’encyclopédie van en d’Alembert, in het fin de siècle het Mundaneum van . Afgezien van de begrensde opslag- en uitbreidingsmogelijkheden, waren er volgens hem nog wel meer problemen met het aanleggen van een materiële collectie op zo’n plaats. Zo was ze kwetsbaar voor brand, waterschade en plundering en was ze niet voor iedereen raadpleegbaar omdat ze voor velen niet bereikbaar was.

De digitalisering en elektronische ontsluiting van alle waardevolle en zeldzame boeken uit alle bibliotheken en archieven ter wereld was een enorme stap vooruit. Het , het en boden heel wat voordelen in vergelijking met de bewonderenswaardige pogingen uit het verleden. Het world wide web kende geen beperkingen qua ruimtebeslag, toegankelijkheid of het leggen van relationele verbanden. De manier waarop alles kon worden gesorteerd, geselecteerd en geïndexeerd, betekende bovendien dat op alles kon worden gezocht en dat niet alleen metadata, maar ook echte inhoud (‘content’) in de vorm van een volledige tekst (‘full text’) kon worden gevonden.